Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΝΑΪ του ΙΣΜΕΤ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)»
Ημ/νια: 22/03/2017 11:16:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΚΑΩΚ8-9Ν7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη