Θέμα: Ανάκληση προεγκρίσεων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 21/09/2016 11:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΗΣΩΚ8-ΓΕΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη