Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΛΑΓΓΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Μπουγατσάδικο χωρίς παρασκευαστήριο) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)»
Ημ/νια: 21/09/2016 11:07:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΣΙΩΚ8-Μ5Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη