Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της «Π. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Οβελιστήριο- Αναψυκτήριο)»
Ημ/νια: 21/09/2016 11:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΧ1ΩΚ8-8ΜΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη