Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΙΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»
Ημ/νια: 21/09/2016 11:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΙΩΚ8-Μ5Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη