Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφέ-Μπαρ)»
Ημ/νια: 21/09/2016 10:04:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚ2ΣΩΚ8-8ΟΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη