Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χαραλαμπίδου Δέσποινας του Δημητρίου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφενείο) με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου»
Ημ/νια: 21/09/2016 10:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Δ71ΩΚ8-93Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη