Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΝΤΟΥΦΑ ΒΑΪΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο- Αναψυκτήριο)»
Ημ/νια: 21/09/2016 10:21:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΜΘΩΚ8-Θ7Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη