Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΕΜΕΛ ΙΣΜΑΗΛ του ΣΕΒΚΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ)»
Ημ/νια: 21/09/2016 10:27:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Η5ΝΩΚ8-8ΩΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη