Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΝΤΑΓΚΑΛΑ ΓΙΟΥΞΕΛ του ΦΙΚΡΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Καφεκοπτείο)»
Ημ/νια: 21/09/2016 10:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΞ6ΩΚ8-1Ρ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη