Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΟΥΡΟΥΤΖΗ ΙΛΧΑΝ του ΡΑΜΑΔΑΝ «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)
Ημ/νια: 21/09/2016 11:01:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 79ΖΩΩΚ8-ΚΧΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη