Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο- Αναψυκτήριο)»
Ημ/νια: 10/08/2016 09:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΒΕΨΩΚ8-ΕΑ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη