Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΚΑΠΤΣΙΚΑ ΚΑΤΙΝΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο)»
Ημ/νια: 13/07/2016 10:21:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76Ψ0ΩΚ8-Υ37

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη