Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια – Μπαρ)»
Ημ/νια: 07/06/2016 09:33:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠ0ΜΩΚ8-Ρ6Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη