Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)»
Ημ/νια: 07/06/2016 09:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖ1ΩΚ8-48Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη