Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο)»
Ημ/νια: 07/06/2016 09:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΛΓΩΚ8-ΖΙΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη