Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΖΟΥΜΠΡΕ ΜΟΥΖΕΡΕΝ του ΧΑΣΑΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφενείο) »
Ημ/νια: 25/05/2016 11:54:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩ51ΩΚ8-Α52

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη