Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ χωρίς παρασκευαστήριο)»
Ημ/νια: 25/05/2016 11:06:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΟΩΚ8-ΤΓΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη