Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΪΝΤΟΥΤ του ΧΑΣΑΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Σνακ-Μπαρ)»
Ημ/νια: 25/05/2016 10:42:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76ΠΚΩΚ8-ΟΔΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη