Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ του ΤΖΕΓΚΙΖ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο - Οβελιστήριο)»
Ημ/νια: 25/05/2016 10:00:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΜΖΩΚ8-ΤΤΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη