Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψαροταβέρνα) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)»
Ημ/νια: 25/05/2016 09:25:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 767ΥΩΚ8-ΧΛΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη