Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΓΟΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»
Ημ/νια: 22/04/2016 12:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖ4ΠΩΚ8-63Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη