Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΛΑ ΤΕΡΡΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)»
Ημ/νια: 22/04/2016 12:37:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΜ7ΩΚ8-ΣΒΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη