Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αμανατίδη Νικολάου του Στέργιου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφενείο) με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου»
Ημ/νια: 22/04/2016 10:43:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΓΩΚ8-2Ι6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη