Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του Τσιτουρίδη Παναγιώτη του Γεωργίου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο)»
Ημ/νια: 22/04/2016 10:52:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΒΙΩΚ8-ΡΦΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη