Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γιακούπ Ιουμίτ του Σεφκή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)»
Ημ/νια: 22/04/2016 10:59:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΔΛΩΚ8-ΠΤΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη