Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)
Ημ/νια: 22/04/2016 10:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 77Α1ΩΚ8-93Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη