Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΤΣΙΜΠΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (OPEN BAR) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ»
Ημ/νια: 22/04/2016 09:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΝΤΩΚ8-ΨΝΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη