Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ του ΧΟΥΣΕΪΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο-Οβελιστήριο-Αναψυκτήριο)»
Ημ/νια: 22/04/2016 10:00:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΡΥΩΚ8-ΧΑ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη