Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΑΟΥΣΛΙΔΗ ΕΚΤΩΡΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο)»
Ημ/νια: 22/04/2016 09:27:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76Δ6ΩΚ8-Ξ38

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη