Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ Π.- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ. 0.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ–ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»
Ημ/νια: 31/03/2016 09:26:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΚΔΩΚ8-0ΦΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη