Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ΤΣΙΜΠΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ «ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ»
Ημ/νια: 31/03/2016 10:27:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΛΘΩΚ8-8ΟΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη