Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΕΛ ΜΟΥΜΙΝ ΣΟΥΚΡΗ του ΙΣΜΑΗΛ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο)»
Ημ/νια: 31/03/2016 10:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76ΟΠΩΚ8-971

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη