Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΕΛ ΜΟΥΜΙΝ ΣΟΥΚΡΗ του ΙΣΜΑΗΛ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο)»
Ημ/νια: 31/03/2016 10:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76ΟΠΩΚ8-971

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη