Θέμα: Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΣΑΓΚΙΡΙΔΗ ΟΡΕΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο - Καφετέρια)»
Ημ/νια: 31/03/2016 10:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΓΩΚ8-6ΙΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας ΞάνθηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη