Θέμα: Εξέταση του πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Ξάνθης».
Ημ/νια: 19/02/2016 08:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΥΓΠΩΚ8-ΥΧΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη