Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης -κίνησης και λιπαντικών έτους 2016".
Ημ/νια: 17/02/2016 12:17:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Γ29ΩΚ8-ΞΡΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη