Θέμα: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 2 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς στην οδό Κ.Μπένη.
Ημ/νια: 26/01/2016 09:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72ΘΟΩΚ8-359

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη