Θέμα: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του ακινήτου 1 στην ανατολική εξωτερική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς στην οδό Κ.Μπένη.
Ημ/νια: 26/01/2016 08:19:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΖ7ΩΚ8-ΟΡΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη