Θέμα: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 46 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 25/01/2016 13:11:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΩΥΓΩΚ8-957

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη