Θέμα: Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016.
Ημ/νια: 25/01/2016 12:13:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΕΗΩΚ8-3ΧΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη