Θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής πρότασης δαπάνης.
Ημ/νια: 25/01/2016 10:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΧΦΩΚ8-Ι58

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη