Θέμα: Ολικές ανακλήσεις των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015
Ημ/νια: 22/01/2016 14:50:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε24ΩΚ8-9ΔΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη