Θέμα: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά
Ημ/νια: 22/01/2016 12:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Λ8ΔΩΚ8-62Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη