Θέμα: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του γραφείου στο κέντρο χονδρεμπορίου
Ημ/νια: 22/01/2016 11:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ2ΔΩΚ8-ΨΛ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη