Θέμα: Εγκρίσεις μετακίνησης υπαλλήλων
Ημ/νια: 22/01/2016 09:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΘΙΩΚ8-ΒΥΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη