Θέμα: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου
Ημ/νια: 21/01/2016 14:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙ89ΩΚ8-Β1Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη