Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 21/01/2016 11:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΤΜΩΚ8-0ΡΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη