Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 21/01/2016 09:21:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΞΩΚ8-Ρ4Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη