Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 21/01/2016 08:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω30ΜΩΚ8-ΒΕΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη